top of page
Frank Mekel Flow4change
Change.png

FLOW

Iedereen heeft wel eens in een flow gezeten: we voelen ons sterk, alert, verrichten moeiteloos ons werk. We hebben het gevoel de situatie volledig meester te zijn en op de top van ons kunnen te presteren. Zowel ons tijdsbesef als onze problemen verdwijnen tijdelijk achter de horizon en even lijken wij buiten onszelf te staan. Een toestand waarin mensen verkeren wanneer zij zeer geconcentreerd zijn en daar intens van genieten en hiermee bedrijfs en projectresultaten weten te optimaliseren en te bereiken, gepaard met een bewustzijnstoestand die we 'flow' noemen. 

In FLOW! zijn we: 

500% productiever zijn zonder extra inspanning

230% sneller leren, handig in deze tijden

700% creatiever denken

200% meer werkplezier

bron: 10-jarig wetenschappelijk onderzoek MCKinsey & Co

'Flow4Change' onthult hoe deze prettige ervaring te bereiken is door uzelf (organisatie) doelen te stellen en uitdagingen aan te gaan. Graag help ik uw organisatie, team & medewerkers om hiermee resultaten te bereiken in de dagelijkse operatie om te komen tot intrinsieke veranderingen, die ook na beëindiging van de opdracht geborgd achter blijven. FLOW en Change!

Frank Mekel Flow4change
Operations.png

Operations Management

Om daadwerkelijk flow, veranderingen en productiviteitsverbeteringen te bereiken dient de organisatie aandacht te schenken aan operationeel management. Dit begint namelijk met de dagelijkse aansturing van de processen (uitvoering). Hermkens P. 2006 Benoem daarom managers, leidinggevenden, chefs, bazen die bewust kiezen voor leidinggeven in een uitvoerende operationele omgeving. Ik ben een manager die daar bewust voor heeft gekozen. Te vaak zie je binnen organisaties dat de oplossing gezocht wordt in hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld operationele besturing. Dit blijft echter slechts het gereedschap waarmee de leidinggevende operationele problemen signaleert, identificeert en ten slotte elimineert.

Hulpmiddelen blijven maar hulpmiddelen en als de leidinggevende er geen gepast gebruik van weet te maken blijft het resultaat achterwege. Een goede race auto zonder een goede coureur, zoals Max Verstappen zal nooit een Grand Prix winnen, en een erg duur tennisracket in de hand van iemand die nauwelijks kan tennissen, levert ook geen Grand Slam titel op. Let wel: zonder goed gereedschap geen verbeteringen. Er is daarnaast echter méér nodig namelijk "Flow". Door de jaren lange ervaring weet ik deze flow te bereiken voor uw organisatie en uitvoerende medewerkers. Om blijvend (verander en project)- resultaat te bereiken. Flow4change!

Frank Mekel Flow4change
Training.png

Incompany trainingen over flow worden door mij verzorgd in co-creatie met erkende trainers die uw organisatie (terug) in flow krijgen voor betere resultaten. Hoe pretttig is het voor u en uw medewerkers om binnen de steeds snellere en heviger veranderingen binnen organisaties uw concurentie vóór te blijven middels flow en hiermee "employer-of-choice"  te worden en te blijven. 

Flow4change helpt u graag deze opdracht voor elkaar te krijgen! 

Frank Mekel Flow4change
Hospitality.png

Hospitality concept is een integraal onderdeel van de operationele aanpak van Frank

Vanuit zijn HHS OPLEIDING HOGE HOTEL SCHOOL MAASTRICHT heeft hij jaren ervaring met het faciliterend en dienstverlenend (hospitality)leiderschap. Deze leiderschap stijl past hij integraal toe bij zijn opdrachten.

Change
Operations
Training
Hospitality
bottom of page